Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

USB PS2 Convertor

Còn hàng

Giá: 70.000₫

Tổng quan

Hàng mới.

Sản phẩm dùng để chơi bằng tay PS 2 trên máy tính.

Dùng được 1 lúc 2 tay PS2.