Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Thay màn hình PS vita 1000 và 2000

Còn hàng

Giá: 800.000₫

Tổng quan

Thay màn hình PS vita 1000 và 2000

!.  Thay màn hình PS vita 1000 ( gồm cả màn hình , mặt cảm ứng và bo viền quanh) . Sản phẩm đẹp tháo ở máy tốt ra , giá 800.000 VNĐ

2. Thay màn hình PS vita 2000. Màn hình mới cùng mặt cảm ứng , giá 800.000 VNĐ ( chỉ còn màu trắng )