Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Thay màn hình 2DS, 3DSXL , NEW 3DSXL

Còn hàng

Giá: 800.000₫

Tổng quan

Thay màn hình 3DSXL , NEW 3DSXL

Thay màn hình 2DS ( trên dưới liền nhau là 1 màn ) : 700k

Thay màn hình 3DS :  màn trên  giá 550.000 VNĐ, màn dưới 450.000 VNĐ

Thay màn hình 3DSXL :  màn trên  giá 600.000 VNĐ, màn dưới 450.000 VNĐ

Thay màn hình NEW 3DS, NEW 3DSXL : màn trên 800.000 VNĐ, màn dưới 600.000 VNĐ

Thay màn hình NEW 2DSXL : màn trên 950.000 VNĐ, màn dưới 600.000 VNĐ

*Cập nhật  8/8/2019