Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

PS VITA 1100 đã hack, thẻ 16gb--TẠM HẾT HÀNG

Giá: 3.400.000₫

Tổng quan

Hàng 2nd hand

Máy PS vita màu đen PCH 1100 hình thức đẹp , đã hack

Thẻ 16 GB đã cop trò

Sạc, cáp sac USB

BẢO HÀNH :1 tháng