Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

MONSTER HUNTER RISE Deluxe Edition--HẾT HÀNG

Liên hệ

Tổng quan

Available Mar 26, 2021. Gía dự kiến 1,650.000 VND

 MONSTER HUNTER RISE Deluxe Edition Includes MONSTER HUNTER RISE and the Deluxe Kit content in one package!’

Main game "MONSTER HUNTER RISE"

    - "Kamurai" Hunter layered armor set

    - "Shuriken Collar" Palamute layered armor piece

    - "Fish Collar" Palico layered armor piece

    - Gestures (4 Jumps)

    - Samurai pose set

    - Kabuki face paint

    - "Izuchi Tail" hairstyle