Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Kinect Xbox 360 Slim, hàng 2nd hand

Còn hàng

Giá cũ: 1.050.000₫

Giá mới: 890.000₫

Tổng quan

Hàng 2nd hand,

Hàng 2nd hand, hình thức hơi xước xát, nhưng dùng tốt