Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Games 3ds 2nd hand ( Xem chi tiết )

Còn hàng

Giá: 450.000₫

Tổng quan

Tình trạng : Hàng 2nd hand.( Xem chi tiết giá từng game tại MÔ TẢ SẢN PHẨM )

CẬP NHẬT 25/9/2019      25/8:

A. Game 3DS hàng 2nd hand ( còn hộp, cover, hệ USA --- ẢNH 1 )

1. Super Street Fighter IV Edition : 330k---HẾT HÀNG

2. Kid Icarus : Uprising :420k

3.Fire Emblem Fates Conquest : 650k.( HẾT HÀNG) ​

4. MARIO & LUIGI  Dream Team: 450k  

5.Super smash bros 3D : 550k ----HẾT HÀNG

6. Monster Hunter 3 Ultimate : 310k.---HẾT HÀNG

7. Monster Hunter 4 Ultimate  : 420k.

8. Fire emblem Awakening : 480k ( HẾT HÀNG) 

9. Pokemon Alpha Sapphire  : 500k.----HẾT HÀNG

10. Pokemon Omega Ruby  : 500K

 

11. Mario Kart 7 : 450k . ( HẾT HÀNG) ​

12. Fantasy Life ( còn 2c ) : 480k

13. Resident Evil the mercenaries 3D: 320k---HẾT HÀNG

14. Theatrhythm Final fantasy: 430k

15.  Pokemon Y : 480k ( HẾT HÀNG )

16. Pokemon X  : 480k -- HẾT HÀNG

17. Pokemon Rumble Blast : 400k-- HẾT HÀNG

18. Cooking Mama 5 : 300k---HẾT HÀNG

19. FIFA 15 : 350k  ( HẾT HÀNG) ​

20. Tekken 3D: 350k---HẾT HÀNG

 

21. Bravely Defaut : 400k----HẾT HÀNG

22. The Amazing SPIDER-MAN: 300k---HẾT HÀNG

23. Super Mario 3D Land: 350k ( HẾT HÀNG)

24. Harvert Moon 3D : A New Beginning : 300k ---HẾT HÀNG

25. Pokemon Sun  : 600k ---HẾT HÀNG

26. Pokemon Moon : 550k

27. Animal Crossing: New Leaf: 450k  ---HẾT HÀNG

28. The Legend of Legacy : 450k ( HẾT HÀNG )

29.The Legend of Zelda: A Link Between Worlds  : 450k--HẾT HÀNG

30. .HYRULE WARRIORS LEGENDS; 600K--HẾT HÀNG

 

31.Pokemon Ultra Sun : 820k--HẾT HÀNG

32.  Monster Hunter GENERATIONS ; 600K----HẾT HÀNG

33. .The Legend of Zelda ; Majora's Mask 3D : 480K---HẾT HÀNG

.................

B. Game 3DS hàng 2nd hand ( không hộp,  hệ EUR, JPN, USA --- ẢNH 2 ) :

B1. Game hệ EUR: 

1. Tetris : 150k

2. FIFA 13 : 150K

3. PES 2013 : 150K

4. Pokemon Y : 400k 

5. Pokemon X  : 400k

6. Pokemon Omega Ruby  : 490k--hết hàng

.........

B2. Game hệ JPN :

1. Monster Hunter 3 Ultimate : 190k.

2. Mario Kart 7 : 200k

3. Super Mario 3D Land: 190k

.....

B3 , Game hệ USA :

1. Pokemon Sun  : 620k 

2. Kid Icarus : Uprising : 390k

3. Rayman 3D : 200k

4. Chronicle Samurai warrior : 300k

5. Pokemon Omega Ruby ; 490k

.....

C. Game DS LITE: 

1. Pokemon White Version 2 : 550k---HẾT HÀNG

2. Pokemon Black : 550k --HẾT HÀNG

3. MARIO LUIGI bowser's inside story : 300k---HẾT HÀNG

4. GHOST TRICK Phantom Detective  : 300k---HẾT HÀNG

....