Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Games 3ds 2nd hand ( Xem chi tiết )

Còn hàng

Giá: 456.000₫

Tổng quan

Tình trạng : Hàng 2nd hand ( có hộp và không hộp ) - Xem chi tiết giá từng game tại MÔ TẢ SẢN PHẨM 

 CẬP NHẬT 4/4/2024 : 

A. Game 3DS hàng 2nd hand ( không hộp, hệ: USA, EUR và JPN  ) :

A1Game hệ USA :

1. Rune Factory 4 : 380k--HẾT HÀNG

2. Super smash bros 3D : 490k

3. Naruto SD Powerful Shippuden:  320k---HẾT HÀNG

4. Chronicle Samurai warrior : 300k---HẾT HÀNG

5. Pokemon Omega Ruby ; 600k---HẾT HÀNG

6. Pokemon Moon  : 600k

7. Pokemon Sun  : 600k 

8.  MARIO & LUIGI  Dream Team : 420k

9. Kid Icarus : Uprising : 390k---HẾT HÀNG

10. Kirby Battle Royale : 400k---HẾT HÀNG

 

11. The Legend of ZELDA ocarina of time 3D ( Hê AUS ) : 480K---HẾT HÀNG

12. The Alliance Alive : 420K---HẾT HÀNG

13. Super Street Fighter IV Edition ; 300K---HẾT HÀNG

14. Rayman 3D : 200k---HẾT HÀNG

15. Super Mario 3D Land --290k---HẾT HÀNG

16. Minecraft New Nintendo 3D Colection : 300k---HẾT HÀNG

17. Pokemon Y  : 600K

18. Pokemon Ultra Sun ; 520k ---HẾT HÀNG

19. Monster Hunter Stories : 480k---HẾT HÀNG

20. Xenoblade Chronicles 3D : 490K---HẾT HÀNG

 

21. Story of Season trio of town ; 350k---HẾT HÀNG

22. Dragon Quest VII Fragments of the forgotten part : 480k---HẾT HÀNG

23. Tales of the Abyss : 450k----HẾT HÀNG

24. Shin Megami Tensei Strange Journey Redux : 480k---HẾT HÀNG

25. Bravely Second end layer : 480k----HẾT HÀNG

26. Etrian Odyssey V: Beyond the Myth : 390k---HẾT HÀNG

27. Devil Survivor Over clocked ;380k---HẾT HÀNG

28. Devil Survivor 2 Record Breaker ; 380k---HẾT HÀNG

29. Radiant Historia perfect chronology ; 490k---HẾT HÀNG

30. Resident Evil revelation: 320k---HẾT HÀNG

 

31. Monster Hunter 3 Ultimate : 420k

...

A2.  Game hệ EUR: 

1.  Fire Emblem Awakening ; 450k  

2.  Fire Emblem Fates Birthright : 450k 

3. Tales of the Abyss : 460k

4. Pokemon Y : 580k ---HẾT HÀNG

5. Pokemon X  : 580k 

6. Pokemon Omega Ruby  : 590k--HẾT HÀNG

7. Pokemon Ultra moon  : 590k----HẾT HÀNG

8. New SUPER MARIO BROS.2 ; 400K--HẾT HÀNG

9. Super Mario 3D Land : 220K---HẾT HÀNG

10. Lego Batman 2 : 220k----HẾT HÀNG

 

11, Nintendogs & Cat : 220k----HẾT HÀNG

12. Mario Kart 7 : 250K----HẾT HÀNG

13.The Legend of ZELDA ocarina of time 3D: 480k----HẾT HÀNG

14- Tetris : 150k---HẾT HÀNG

15. FIFA 13 : 130K---HẾT HÀNG

16. PES 2013 : 150K---HẾT HÀNG

17. Bravely Defaut : 450k

18. Bravely Second end layer : 450k

...

A3. Game hệ JPN :

1. Monster Hunter 3 Ultimate : 190k.---HẾT HÀNG

2. Mario Kart 7 : 200k---HẾT HÀNG

3. Super Mario 3D Land: 190k---HẾT HÀNG

4, Winning Eleven 2013 : 180k

.....

B. Game 3DS hàng 2nd hand ( còn hộp, cover, hệ USA  )

1. Fire emblem Awakening : 480k ---HẾT HÀNG

2. Kid Icarus : Uprising : 420k--HẾT HÀNG

3. Theatrhythm Final fantasy: 430k----HẾT HÀNG

4. Pokemon Y : 480k--HẾT HÀNG

5..Tales of The Abyss : 450K----HẾT HÀNG

6. MARIO & LUIGI  Dream Team: 450k  ---HẾT HÀNG

7.  ​FIFA 13 : 150K----HẾT HÀNG

8. Pokemon Sun  : 550k----HẾT HÀNG

9. Pokemon Alpha Sapphire  : 500k---HẾT HÀNG

10. Pokemon Omega Ruby  : 500K----HẾT HÀNG

 

11. Mario Kart 7 : 450k ---HẾT HÀNG

12. Fantasy Life   : 480k---HẾT HÀNG

13. Monster Hunter 4 Ultimate  : 420k---HẾT HÀNG

15. Ever Oasis : 450k---HẾT HÀNG 

16. Pokemon X  : 480k -- HẾT HÀNG

17. Pokemon Rumble Blast : 400k-- HẾT HÀNG

18. Cooking Mama 5 : 300k---HẾT HÀNG

19. FIFA 15 : 350k  ( HẾT HÀNG) ​

20. Tekken 3D: 350k---HẾT HÀNG

 

21. Bravely Defaut : 450k---HẾT HÀNG

22. The Amazing SPIDER-MAN: 300k---HẾT HÀNG

23. Super Mario 3D Land: 350k --- HẾT HÀNG

24. Harvert Moon 3D : A New Beginning : 300k ---HẾT HÀNG

25. Hero Of Ruin : 400k----HẾT HÀNG

26. Pokemon Moon : 550k--HẾT HÀNG

27. Animal Crossing: New Leaf: 450k  ---HẾT HÀNG

28. The Legend of Legacy : 450k ( HẾT HÀNG )

29.The Legend of Zelda: A Link Between Worlds  : 500k---HẾT HÀNG

30.Super smash bros 3D : 550k ----HẾT HÀNG

 

31.Pokemon Ultra Sun : 820k--HẾT HÀNG

32.  Monster Hunter GENERATIONS ; 600K----HẾT HÀNG

33. The Legend of Zelda ; Majora's Mask 3D : 500k---HẾT HÀNG

34, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D : 450k---HẾT HÀNG

35. Super Street Fighter IV Edition : 330k---HẾT HÀNG

36.  Fire Emblem Warriors : 550k---HẾT HÀNG

37. Resident Evil the mercenaries 3D: 320k---HẾT HÀNG

38. Fire Emblem Fates Conquest : 650k ( HẾT HÀNG)

39. HYRULE WARRIORS LEGENDS; 550k---HẾT HÀNG

40 :Pokemon Ultra Sun like new : 899k---HẾT HÀNG

...

C. Game DS LITE: 

1. Pokemon White Version 2 : 650k---HẾT HÀNG

2.Pokemon Black 2 ( cover bìa vỏ in đen trắng ) : 650k ----HẾT HÀNG

3. MARIO LUIGI bowser's inside story : 300k---HẾT HÀNG

4. GHOST TRICK Phantom Detective  : 300k---HẾT HÀNG

5. Pokemon Black : 650k --HẾT HÀNG

6. Pokemon Mystery Dungeon explorers of time ( US ): 650k---HẾT HÀNG

7. Nintendogs Chihuahua & Friends ( JAP ) : 200k

8. Orcs & Elves : 400k ---HẾT HÀNG

9. Pokemon White ( cover in lại ) : 1200k---HẾT HÀNG 

10, Pokemon Soul silver ( cover in lại ) : 1200k --- HẾT HÀNG