Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Destiny 2 ( US )

Còn hàng

Giá: 650.000₫

Tổng quan

Ngày phát hành: 16/09/2017.

  • Nhà phát triển:  Activision
  • Thể loại: First-Person Shooter
  • Ngày phát hành: 16/09/2017
  • Number of Players: 1-7.