Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Bút cho New Nintendo 3DSXL

Còn hàng

Giá: 30.000₫

Tổng quan

Bút cho New 3DS, New 3DSXL...

Sản phẩm có kích cỡ và chất liệu tương tự như bút nguyên mẫu theo máy .

Giá 30.000 đ / 1 chiếc.

** Có sản phẩm tương tự cho cả New3DS, 3DSXL và 3DS

***Bút xịn cho New Nintendo 2DSXL : 60.000 đ/ 1 chiếc

**** Khách hàng cần phân biệt các loại bút New2dsll, New3DS, 3DSXL và 3DS có kich cỡ khác nhau