Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Bao đựng Switch mang đi du lịch--TẠM HẾT HÀNG

Giá: 200.000₫

Tổng quan

Bao đựng Switch mang đi du lịch

Bao đựng màu đen , dày dặn dành cho những chuyến đi du lịch xa. Khi đó bạn sẽ tháo 2 Joy-con ra khỏi máy dặt vào 2 ngăn nhỏ còn máy để ở một ngăn lớn..

Bao còn có thêm nhiều ngăn nhỏ để được 10 băng games Nintendo Switch