Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

Amiibo SORA--TẠM HẾT HÀNG

Giá: 700.000₫

Tổng quan

Hàng mới, chính hãng Nintendo.

Amiibo là một sản phẩm đồ chơi mô hình các nhân vật trong game Nintendo do chính Nintendo sản xuất.

Sản phẩm vừa có tính năng trưng bày sưu tầm vừa dùng kết nối trực tiếp với máy game Nintendo New 3DS / Wii U / SWITCH qua chân đế tròn khi đặt lên bề mặt cảm ứng của máy ( New3DS, Wii U ) hoặc R Joy-Con ( SWITCH )..để mở rộng một phần nội dung game.

Sử dụng amiibo Sora để mở khóa vật phẩm biệt dành cho nhân vật của bạn trong game Super Smash Bros