Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:

2 DS xanh- TẠM HẾT HÀNG

Giá: 2.100.000₫

Tổng quan

Tình trạng : Hàng 2nd hand. TẠM HẾT HÀNG.

Tình trạng : Hàng 2nd hand. 

Trọn bô sản phẩm : Thân máy 2DS, bút, sạc xin, game card Pokemon Alpha Sapphire.