BlazBlue: Chrono Phantasma--TẠM HẾT HÀNG

Giá: 950.000₫

Tổng quan